top of page

Miten Bailey Morris U.K.-tuotteet eroavat muista kardaaniakseleista.


Miten Bailey Morris U.K.-tuotteet eroavat muista kardaaniakseleista.

Ulkonäöltään kaikki kardaaniakselit näyttävät ihan samoilta, mutteivät ne kaikki toimi samalla tavalla.

Ostaessasi huonolaatuisen kardaaniakselin, väärennetyn esineen, jolla on tunnettu kyltti, ei-ammatillisesti valmistettu tai uudistettu varaosa näyttää ulkonäöltään kardaaniakselilta tietämättä teknisiä vaatimuksia materiaaleille ja tuotteilla, jotka johtuvat kardaanikäynnin käytöstä, käyttäjä ottaa itselleen riskin korjaamaan koko kojeen tai ajoneuvon.

Kardaanikäynnin virheellisen työn tunnusmerkki, mm. jyrske transmission koneissa liikenteen alussa, nopeassa vauhdinotossa, moottorilla jarrutuksessa tai auton vaihteiden vaihdossa, liiallinen melu ja täry autossa.

Nämä kaikki ovat kardaaniakselin muutosten seurauksia epälaadukkaan materiaalin, valmistusteknologian ja asennuksen rikkomisen takia:

- kardaanikäynnin laippojen kierreliitosten ja liitososan lieventäminen; - kardaaniakselin uraosassa on reikä, joka ylittää sallitun; - liiallinen rako kardaanin poikkipalkin laakereissa; - kardaaniakselin käyrä; - kardaaniakselin virheellinen asennus, esimerkiksi asennusprosessissa ei ole noudatettu asennusmerkintöjä; - akselien tasapaino on virheellinen; - keskitapin rikkominen tai kuluminen välimuhvissa tai toisen akselin vaihteiston renkaassa; - sallimaton rako kardaaniakselin riippuvassa laakerissa; - kardaaniakselin riippuvan tuen rikkominen; - kierreliitosten lieventäminen kardaaniakselin poikkituella; - sallimaton rako kardaanin poikkipalkkien laakereissa; - kardaanin haarukan liitosten lieventäminen;

Epälaadullisen kardaaniakselin edellä mainitut tunnusmerkit tarkoittavat, että se on pikaisesti vaihdettava auton koneiden toimimista varten.

Laadukas kardaaniakseli Bailey Morris U.K. kuorma-autoille ja erikoistekniikalle voidaan tilata EUROTRUCK CENTER-yhtiön nettikaupassa.

Yksi vastuullisista kardaanikäynnin tuotteista on kardaaniakseli urapareineen.

Kardaaniakselin uraliittymä on tarkoitettu akselin työpituuden muuttamiseksi auton liikkumisen aikana. Ura koostuu haarukasta ulkouroineen, akselin putkesta sisäuroineen ja tiivistetystä rasvaosasta.

Se on kardaaniakselin tärkein osa ja kallis, koska sen valmistus on vaikea teknologinen prosessi. Pitkäaikainen toiminta riippuu käytettävien aineiden laadusta sekä oikeasta rasvauksesta uraliittymässä. Siitä riippuen on enemmän vaatimuksia teräsmerkille ja uraliitoksen koneen tiiveydelle.

Miten voidaan tarkistaa uran toimikyky? Osien tulee liikkua vapaasti ilman estoa. Radiaalisen ja poikittaisen liikkumisen takaiskut eivät voi ylittää 0,3 mm.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page